luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2333 ha
Intravilan: 85 ha
Extravilan: 1248 ha
Populatie: 1783
Gospodarii: 750
Nr. locuinte: 920
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Voiceşti, Voiceşti Vale, Tighina
Asezarea geografica:
Comuna Voiceşti este aşezată pe malul Oltului, în extremitatea sud-estică a judeţului Vâlcea, la graniţa cu judeţul Olt, fiind în imediata vecinătate a Muncipiului Drăgăşani, coordonatele sale geografice fiind: 44,6° latitudine nordică şi 24,3° longitudine estică.
Comuna Voiceşti se află la la 60 km sud de Municipiul Râmnicu Vâlcea, 70 km nor-est de Craiova, 30 km nord-vest de Slatina şi 7 km est de Drăgăşani, pe terasa din partea dreaptă a Oltului, la întâlnirea Podişului Getic cu Câmpia Română, o adevărată aşezare de câmpie.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Legumicultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Servicii
Comerţ
Obiective turistice:
Biserica Sfântul Nicolae
Evenimente locale:
26 octombrie - Ziua localităţii
Facilitati oferite investitorilor:
Scutire de taxe şi impozite pe clădiri şi teren pe o perioadă de 1 an
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale şi modernizare cămin cultural
Facilitarea ocupării în muncă a membrilor comunităţii de romi prin înfiinţarea unei întreprinderi sociale
Centrul de formare şi dezvoltare a resurselor umane
Introducerea apei potabile în comuna Voiceşti
Înfiinţare bază sportivă în comuna Voiceşti